2017 - 2018 பள்ளி வேலை நாட்களும் ,சதவிகிதமும்

பள்ளியின் மொத்த வேலை நாட்கள் 210

210-100%
209-100%
208- 99%
207-99%

206-98%
205-98%
204-97%
205-97%
204-97%
203-97%
202-96%
201-96%
200-95%
199- 95%
198-94%
197-94%
196-93%
195-93%
194-92%
193-92%
192-91%
191-91%
190-90%
189-90%
188-90%
187-89%
186-89%


185-88%
184-88%
183-87%
182-87%
181-86%
180-86%
179-85%
178-85%
177-84%
176-84%
175-83%
174-83%
173-82%
172-82%
171-81%
170-81%

Share this

0 Comment to "2017 - 2018 பள்ளி வேலை நாட்களும் ,சதவிகிதமும் "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...