10 ஆவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு2019-சூலை 3-6 சிகாகோ 10 ஆவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டிற்கு வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கிறோம்.   

தமிழால்              உலகத்தமிழருக்காக ஒன்றிணைவோம்.

 முன்பதிவு, குழு விமான பதிவு,  அரசு மானிய திட்டங்கள், விசா ஏற்பாடுகள், தங்குமிடம், உணவு வசதி , கலை, கலாச்சார குழு ஒருங்கிணைப்பு, மற்றும் முழு விபரம் பெற   ஆக்டிவிட்டி எஜுகேட்டர் , தேசிய கல்வி வள நிறுவனம் பெங்களூரு.

Share this

0 Comment to "10 ஆவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...