+1 தேர்வு குறித்த அரசாணை மாற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு!!!

Share this

6 Responses to "+1 தேர்வு குறித்த அரசாணை மாற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு!!!"

 1. here after no one will study 11 std.mark this words.this what going to happen in future

  ReplyDelete
 2. why are you not posting this comments?all r comments only know.

  ReplyDelete
 3. why are you not posting this comments?all r comments only know.

  ReplyDelete
 4. why are you not posting this comments?all r comments only know.

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...