குமரிமாவட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு வருகின்ற சனிக் கிழமை (22/09/2018) குமரிமாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அன்றைய நாளில் நடைபெறும் தேர்வுகள் 03/10/2018 (திங்கள்கிழமை) அன்று நடைபெறும்.


Share this

0 Comment to "குமரிமாவட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு வருகின்ற சனிக் கிழமை (22/09/2018) குமரிமாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அன்றைய நாளில் நடைபெறும் தேர்வுகள் 03/10/2018 (திங்கள்கிழமை) அன்று நடைபெறும்."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...