ஆறாவது ஊதியக்குழுவில் தொடரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு 6% (142-148%)


Share this

0 Comment to "ஆறாவது ஊதியக்குழுவில் தொடரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு 6% (142-148%) "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...