முதுகை படிகட்டாக்கிய கேரள வாலிபருக்கு கார் பரிசு!


கேரள மாநிலமே வெள்ளத்தில்தத்தளித்த போது தனதுமுதுகை படிகட்டாக்கிபெண்களை படகில் ஏற உதவியமீனவருக்கு கார் பரிசாகவழங்கப்பட்டுள்ளது.
  
கேரள மாநிலத்தில் 100ஆண்டுகளில் இல்லாதகனமழையால் ஏற்பட்டபேரழிவில் இருந்து கேரளமக்கள் மெல்ல மெல்ல மீண்டுவருகிறது. மழை வெள்ளத்தின்போது ஜெய்சல் என்ற மீனவர்மீட்புப் படையினருடன் சேர்ந்துவெள்ளத்தில் சிக்கியமுதியவர்கள், பெண்கள்,குழந்தைகளை மீட்கும்பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
அப்போது பெண்கள்,முதியவர்கள் மீட்பு படகில்ஏறுவதற்கு சிரமப்பட்டனர்.ஜெய்சல் சற்றும் யோசிக்காமல்படகிற்கு பக்கத்தில் குனிந்துகொண்டு தனது முதுகைபடிக்கட்டாக மாற்றி பெண்களைதனது முதுகின் மேல் ஏறிபடகிற்கு செல்லுமாறுகூறினார்.
பெண்கள் சற்று தயக்கப்படவே,சும்மா ஏறுங்கள் என்றுஊக்கப்படுத்தினார்.ஜெய்சலின் செயல்களைபொதுமக்களும் மீட்புகுழுவினருடன் பாராட்டினர். இதுசமூகவலைதளத்தில் பரவிஅவருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்தவண்ணம் உள்ளது.
  
இந்நிலையில் ஜெய்சலைபாராட்டும் வகையில்கோழிக்கோட்டைச் சேர்ந்தமகிந்ரா நிறுவனத்தின் டீலர்சார்பில் கார் ஒன்று அவருக்குபரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.இதுகுறித்து பேசிய செய்சல்எந்த விருதையும் பரிசையும்எதிர்பார்த்து மீட்புப் பணியில்ஈடுபடவில்லை என் கடமையைமட்டுமே செய்தேன் எனபெருந்தன்மையுடன் பேசினார்.
கேரள மாநிலமே வெள்ளத்தில்தத்தளித்த போது தனதுமுதுகை படிகட்டாக்கிபெண்களை படகில் ஏற உதவியமீனவருக்கு கார் பரிசாகவழங்கப்பட்டுள்ளது. கேரளமாநிலத்தில் 100 ஆண்டுகளில்இல்லாத கனமழையால் ஏற்பட்டபேரழிவில் இருந்து கேரளமக்கள் மெல்ல மெல்ல மீண்டுவருகிறது. மழை வெள்ளத்தின்போது ஜெய்சல் என்ற மீனவர்மீட்புப் படையினருடன் சேர்ந்துவெள்ளத்தில் சிக்கியமுதியவர்கள், பெண்கள்,குழந்தைகளை மீட்கும்பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார்.அப்போது பெண்கள்,முதியவர்கள் மீட்பு படகில்ஏறுவதற்கு சிரமப்பட்டனர்.ஜெய்சல் சற்றும் யோசிக்காமல்படகிற்கு பக்கத்தில் குனிந்துகொண்டு தனது முதுகைபடிக்கட்டாக மாற்றி பெண்களைதனது முதுகின் மேல் ஏறிபடகிற்கு செல்லுமாறுகூறினார். பெண்கள் சற்றுதயக்கப்படவே, சும்மா ஏறுங்கள்என்று ஊக்கப்படுத்தினார்.ஜெய்சலின் செயல்களைபொதுமக்களும் மீட்புகுழுவினருடன் பாராட்டினர். இதுசமூகவலைதளத்தில் பரவிஅவருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்தவண்ணம் உள்ளது.இந்நிலையில் ஜெய்சலைபாராட்டும் வகையில்கோழிக்கோட்டைச் சேர்ந்தமகிந்ரா நிறுவனத்தின் டீலர்சார்பில் கார் ஒன்று அவருக்குபரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.இதுகுறித்து பேசிய செய்சல்எந்த விருதையும் பரிசையும்எதிர்பார்த்து மீட்புப் பணியில்ஈடுபடவில்லை என் கடமையைமட்டுமே செய்தேன் எனபெருந்தன்மையுடன் பேசினார்.

Share this