தொடக்கநிலை வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆங்கில மொழிப்பயிற்சி !

தொடக்கநிலை வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆங்கில மொழிப்பயிற்சி வழங்குதல் குறித்து மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் & கூடுதல் முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!

Share this

0 Comment to "தொடக்கநிலை வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆங்கில மொழிப்பயிற்சி !"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...