பள்ளி திறப்பதற்கு முன் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளியைப் பார்வையிட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள் ( சரி பார்ப்புப் பட்டியல் ) -pdf Before School Reopen - BEO's Visit Check List

நவம்பர் 1 முதல் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் தொடங்க உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்பாக வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளியைப் பார்வையிட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்களுக்கான படிவம். ( சரி பார்ப்புப் பட்டியல் )
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive