அரசாணை (நிலை) எண்.48 சிறுபான்மையினர் நலன் – 2022-2023-ஆம் ஆண்டிற்கான மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்புகள் - சென்னையில் மாநில அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 18-ம் தேதி “சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தின விழா” கொண்டாடுவதற்கு ரூ.2,50,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து – ஆணை – வெளியிடப்படுகிறது

 அரசாணை (நிலை) எண்.48 சிறுபான்மையினர் நலன் – 2022-2023-ஆம் ஆண்டிற்கான மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்புகள் - சென்னையில் மாநில அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 18-ம் தேதி “சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தின விழா” கொண்டாடுவதற்கு ரூ.2,50,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து – ஆணை – வெளியிடப்படுகிறது.. Click here to download pdf file 
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive