தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் (SOCIAL SCIENCE CLUB) பதிவேடு

*தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் (SOCIAL SCIENCE CLUB) பதிவேடு*தொன்மை பாதுகாப்பு மன்ற வார செயல்பாடுகளுக்கான அறிக்கை


தொன்மை பாதுகாப்பு மன்ற செயல்பாடுகள் 

*சமூக அறிவியல் ஆசிரியரின் மன்ற செயல்பாடுகள்*

சுற்றுச் சூழல் மன்றம் 

வினாடி-வினா மன்றம் 

தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் 

நுகர்வோர் மன்றம் 

பேரிடர் மேலாண்மை மன்றம் 

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றம் 

குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு மன்றம் 

1 Comments:

  1. தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் என்பதன் ஆங்கில மொழி சொல் Social Sciences Club என்று எழுதப்பட்டுள்ளது அது தவறு (Archaeological Conservation Forum) என்பது ஆகும்.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive