தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் (SOCIAL SCIENCE CLUB) பதிவேடு

*தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் (SOCIAL SCIENCE CLUB) பதிவேடு*தொன்மை பாதுகாப்பு மன்ற வார செயல்பாடுகளுக்கான அறிக்கை


தொன்மை பாதுகாப்பு மன்ற செயல்பாடுகள் 

*சமூக அறிவியல் ஆசிரியரின் மன்ற செயல்பாடுகள்*

சுற்றுச் சூழல் மன்றம் 

வினாடி-வினா மன்றம் 

தொன்மை பாதுகாப்பு மன்றம் 

நுகர்வோர் மன்றம் 

பேரிடர் மேலாண்மை மன்றம் 

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றம் 

குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு மன்றம் 

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive