அகவிலைப் படி குறித்த செய்தி ஒருபுறம் இருந்தாலும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும்  ஓய்வூதியர்களுக்கு 18 மாத நிலவைத் தொகையில் உள்ள D.A நிலுவைத் தொகை குறித்து எதிர்பார்ப்பு தான் இப்போது அதிகளவில் உள்ளது.

மேலும் விரிவான தகவலுக்கு கீழே உள்ள paper cutting ஐ பார்க்கவும்..