அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர் கூட்டத்தில் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தில் பாடக்குறிப்பு படிவம் தவிர ஆசிரியர்கள் வேறு எந்த படிவமும் பராமரிக்க தேவையில்லை என்பதற்கான SCERT இயக்குநர் அளித்துள்ள தெளிவுரை!0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive