3 மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் நியமனம் செய்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களில் 3 பேருக்கு மீண்டும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களாக பணி மாறுதல் மற்றும் பணியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive