10.3.2020 க்கு முன் உயர்கல்வி பயின்று ஊக்க ஊதியம் பெறாத ஆசிரியர்களின் கூடுதல் விபரம் கேட்டு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

IMG_20230109_132605

10.3.2020 க்கு முன் உயர்கல்வி பயின்று ஊக்க ஊதியம் பெறாத அனைத்து வகை ஆசிரியர்களிடமிருந்து கூடுதல் விபரம் கேட்டு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் செயல்முறை.

DEE Dir Proceedings - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive