12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயர் கல்வி விருப்பப் பாடம் & நுழைவுத் தேர்வு விவரம் அறிதல் - 18.01.2023 முதல் 23.01.2023 வரை மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 

 

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயர் கல்வி விருப்பப் பாடம் & நுழைவுத் தேர்வு விவரம் அறிதல் - 18.01.2023 முதல் 23.01.2023 வரை மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 

Click Here For Download Here....

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive