அயல்நாடு சென்று கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்க்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கி ஆணை வெளியீடு.

IMG_20230111_084941

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் அயல்நாடு சென்று கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்க்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது

GO(MS)No.115 Dated 02.12.2022 Overseas scholarship guidelines.pdf - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive