பணிப்பதிவேடு பாதுகாப்பு மற்றும் வீண் கடிதப் போக்குவரத்துகளை தவிர்ப்பதற்காக தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை வழங்க சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் - CEO அலுவலரின் செயல்முறைகள்!

பணிப்பதிவேடு பாதுகாப்பு மற்றும் வீண் கடிதப் போக்குவரத்துகளை தவிர்ப்பதற்காக தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை வழங்க சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் - தஞ்சாவூர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!

IMG_20230106_100454
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive