முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி - SCERT செயல்முறைகள்!

 IMG_20230103_154406

  முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சியளித்தல் - பணி விடுவிப்பு சார்ந்து மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

PG Teacher Training - Relieveing.pdf - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive