Padasalai Youtube Subscribe Us

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

G.O 17 - சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களுக்கு Religious Minority Status காலம் குறிப்பிடப்படாமல் நிரந்தரச் சான்றிதழாக வழங்க - ஆணை


சிறுபான்மையினர் நலன் - கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மதச்சார்பு சிறுபான்மையினர் அந்தஸ்து (Religious Minority Status) காலம் குறிப்பிடப்படாமல் நிரந்தரச் சான்றிதழாக வழங்க - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது

Click Here to Download - G.O 17 - Permanent Religious Minority Status - Pdf
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"
Padasalai Official whatsapp channel follow

Recent Posts

Whatsapp

60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Blog Archive