ஒன்றியத்திற்குள் பணி நிரவலின் போது பள்ளியில் சேர்ந்த இளையவரை (Most Junior) தேதியின் அடிப்படையிலும் , இவ்வாறு ஒன்றியத்திற்குள் பணி நிரவல் செய்யப்படுவோரின் முன்னுரிமை ஒன்றியத்தில் சேர்ந்த தேதியின் அடிப்படையிலும் நிர்ணயிக்க - தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் ஆணை

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive