60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -  பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

Total Pageviews

12th / Plus Two - Official Model Question Papers and Answer for Public Exam 2019-2020 Download

12th Public Exam Official Model Question Papers and Answer Keys 2019-2020

 

12th Syllabus, Exam Pattern GO, Pubic Exam Time Table Download

 1. 12th Standard Syllabus - Download Here
 2. 12th Standard New Mark Allotment GO - Download Here
 3. 12th Standard Public Exam March 2020 - Official Time Table - Download Here
2019 - 2020

12th Standard - Public Exam 2020 - Official Model Question Papers

 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Tamil - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | English - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Maths - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Physics - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Chemistry - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Biology - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Business Maths - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Computer Science - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Computer Applications - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Commerce - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Accountancy - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Economics - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | History - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Geography - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Home Science - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Ethics & Indian Culture - Download Here
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Food Service Management - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Agricultural Science - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Micro Biology - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Nursing Theory - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Nutrition and Dietetics - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Textiles and Dress Designing - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Advance Tamil - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Basic Mechanical Engineering - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Bio Chemistry - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Home Science - Download Here 
 • 12th Public Exam - Official Model Questions Paper 2019 - 2020 | Other Subjects - Download Here

2018 - 2019

12th Standard - Answer Keys for Official Model Question Papers 2018-2019

 • 12th English - Answer Key for Official Model Questions Paper 1,2,3  | Mr. R. Hendry Earnest Raja - Download Here
 • 12th Computer Science - Answer Key for Official Model Questions Paper 1,2,3  | Mr. N.Gunasekaran - Download Here
 • 12th Computer Science - Answer Key for Official Model Questions Paper 1  | Mr. R. Pradeep  - Download Here
 • 12th Chemistry - Answer Key Analysis for Official Model Questions Papers  | Mr. S..Prabakar  - Download Here
 • 12th Maths - Answer Key for Official Model Questions Paper 3 | Mr. R.Nirmal Kumar  - Download Here
 • 12th Maths - Answer Key for Official Model Questions Paper 1,2,3 | Mr. M. Sankar - Download Here
 • 12th Commerce - Answer Key for Official Model Questions Paper 1 | Mr. B. Balaji  - Download Here
 • 12th Commerce - Answer Key for Official Model Questions Paper 2  | Mr. B. Balaji - Download Here
 • 12th Commerce - Answer Key for Official Model Questions Paper 3  | Mr. B. Balaji  - Download Here
 • 12th Business Maths - Answer Key for Official Model Questions Paper 1,2,3 | Mr. S. Venkatesan
 • 12th Bio Zoology - Model Question Paper for Public Exam | Mr. N. Rajkumar
 •  

12th Standard - Answer Key for Official Model Question Papers 2018-2019

 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Tamil - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | English - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Maths - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Physics - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Chemistry - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Biology - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Computer Science - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Commerce - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Accountancy - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Economics - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | History - Download Here
 • 12th Standard - Answer Key for Official Model Questions Paper 2019 | Other Subjects - Download Here


121 Comments:

 1. தமிழ்வழி வினாத்தாட்களுக்கு பதிலாக ஆங்கில வழி வினாத்தாட்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pls tamil medium question paper anupunga

   Delete
 2. மிக பயனுள்ளதாக உள்ளது.👌👌👌

  ReplyDelete
 3. we want hindi modal question paper

  ReplyDelete
 4. மிக்க நன்றி

  ReplyDelete
 5. This help the student thankyou

  ReplyDelete
 6. We want french model paper

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tera baap ko French ati hai

   Delete
 7. Please upload the answer key for Tamil

  ReplyDelete
 8. Please send me answer key fast

  ReplyDelete
 9. Please send me Businessmaths official model qn paper 2018 -2019

  ReplyDelete
 10. Dear sir
  I want tamil medium
  Model quarterly question paper sent to on my gmail
  Mersalarasan809@gmail.com

  Please sent me quickly

  ReplyDelete
 11. 12th maths model question paper Answer upload panunga

  ReplyDelete
 12. Sir, Need new model question paper for french class 12

  ReplyDelete
 13. Please send answers for model qn paper

  ReplyDelete
 14. I need business maths official model question papers and French question paper of 12th std 2018-19

  ReplyDelete
 15. Need plus two business maths official model question papers

  ReplyDelete
 16. We need answer key for +2 physics model question paper.

  ReplyDelete
 17. Very useful to me thank u

  ReplyDelete
 18. Sir,I want computer science model question paper key

  ReplyDelete
 19. sir i want to general machinist
  model guestion pdf

  ReplyDelete
 20. I WANT TO GENERAL MACHINIST MODEL QUESTION PDF

  ReplyDelete
 21. 10 th modal question paper send

  ReplyDelete
 22. I need 12th commerce English medium key answers Please upload soon

  ReplyDelete
 23. I need commerce key answer English medium sir please upload soon

  ReplyDelete
 24. hello sir/mam please issue answer key for physics and biology model question paper

  ReplyDelete
 25. I wantthe answers of 12th model question papers plsss

  ReplyDelete
 26. 12th business maths model question paper plsss
  send to this e mail
  prakash10092001@gmail.com

  ReplyDelete
 27. Biology answer key plz

  ReplyDelete
 28. please send ans for model question paper

  ReplyDelete
 29. Very useful and thank-you very much sir

  ReplyDelete
 30. Official model question paper answer in chemistry

  ReplyDelete
 31. Send important question for maths paper plzzzzz

  ReplyDelete
 32. I want 2midterm model question paper plzzzz

  ReplyDelete
 33. I want 2 midterm test maths question paper

  ReplyDelete
 34. Accountancy model question paper 1,2,3 answers please

  ReplyDelete
 35. Sir or madam I need answers for accountancy Official model question paper 1,2,3 in English please make it as soon as possible

  ReplyDelete
 36. Sir or madam I need answers for accountancy Official model question paper 1,2,3 please make it as soon as possible

  ReplyDelete
 37. Please upload the answer key for bio, physics,maths,english, Tamil, English medium

  ReplyDelete
 38. I want the Tamil 5marks important

  ReplyDelete
 39. physics model question answer

  ReplyDelete
 40. Sir I have needed accounts model question papers key please

  ReplyDelete
 41. Renu dhanush12/02/2018 9:50 pm

  I want bio and phy 5mark

  ReplyDelete
 42. Renu dhanush12/02/2018 9:51 pm

  Sir I want phy& bio 5marks

  ReplyDelete
 43. I need all official model question papers pls share that as soon as possible

  ReplyDelete
 44. Pls share all sub official model question papers bio maths group

  ReplyDelete
 45. I need study material for 12th std -food management and child care -subject -Tamil medium

  ReplyDelete
 46. I need sankrit 12 th study material

  ReplyDelete
 47. It is very useful ....tnq very much....

  ReplyDelete
 48. I need English one mark imimmediate plz

  ReplyDelete
 49. I need answer keys for English model question papers

  ReplyDelete
 50. I need model question paper for 12 EDAgroup

  ReplyDelete
 51. Sir pls send govt model question paper answer for all subject pls

  ReplyDelete
 52. I need 12th Tamil model question paper 2 year 2018 to 2019 with Answers

  ReplyDelete
 53. I need model 2 Tamil Question paper with answers this year

  ReplyDelete
 54. i need one mark material with answer

  ReplyDelete
 55. Sir please send all important keys for all questions from all subjects please sir

  ReplyDelete
 56. Physics answers for model question papers send to gowridinesh20@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sir chemistry practical salt Tamil mudiyam 12th

   Delete
 57. Physics model question paper send shantanusonawane2932002@gmail.com

  ReplyDelete
 58. Please upload Business maths model question paper

  ReplyDelete
 59. Want more model question papers..
  .......pls..

  ReplyDelete
 60. Prepare pdf for tamil 12th std one marks book exercises 2 nd paper related

  ReplyDelete
 61. We want Tamil medium answer keys

  ReplyDelete
 62. I need business maths quetion paper there is no page for business maths

  ReplyDelete
 63. thanks, bio zoology important q/a material for +2 plz

  ReplyDelete
 64. I want model ququesti paper answer key for english medium.

  ReplyDelete
 65. Please upload the new model question paper for the 12 standard as per the new pattern given by the DGE.

  ReplyDelete
 66. I want English medium Accountancy 3 official model question paper key answers

  ReplyDelete
 67. Sir i need hindi new pattern model paper

  ReplyDelete
 68. We want french question paper pls

  ReplyDelete
 69. Good evening sir,
  How many days calculate in attendance percentage 12th arts group

  ReplyDelete
 70. In maths model ques paper3,question of director circle was asked. Which page is its answer ?

  ReplyDelete
 71. Very useful me thank you

  ReplyDelete
 72. Please upload 12th tamil public key answer 2019

  ReplyDelete
 73. 12th Public Answer key for french
  Plzz🙂

  ReplyDelete
 74. Plz 12th french answer key(public)

  ReplyDelete
 75. Very useful maths answer keys...tanq

  ReplyDelete
 76. we need 12th standard food management and child care question paper and answer key as fast as you can.

  ReplyDelete
 77. Pls give physics important
  question paper with answer

  ReplyDelete
 78. Plz send physics model question papers answer key for 2 and 3 fast...

  ReplyDelete
 79. i need general machinist theory model question paper

  ReplyDelete
 80. please,post biology answer key for government model question paper

  ReplyDelete
 81. Very Nice... its very usefull.... Thank you .... 12th Guide, Questions, Study material are present.

  ReplyDelete
 82. Pls post many centrum questions in commerce,Accountancy,economics,computer application

  ReplyDelete
 83. I need 12@ biology model answer key

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to read your next post. 사설토토

  ReplyDelete
 86. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. Car Repair Near Me

  ReplyDelete
 87. Great survey, I'm sure you're getting a great response. Honda CRV For Sale

  ReplyDelete
 88. This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information. Used Mercedes Reading

  ReplyDelete
 89. thank you so so much for your efforts other pharmacy notes ia available at pharmacytheory.com

  ReplyDelete
 90. Great work by u support students

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Blog Archive