2-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடம் கூடாது.பள்ளிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பாவிட்டால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்-அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!!!

Share this

0 Comment to "2-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடம் கூடாது.பள்ளிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பாவிட்டால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்-அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை!!!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...