அறிவியல் கேள்வி பதில் - காக்காய் வலிப்பின் போது இரும்புக்கம்பி கொடுப்பதில் மூலம் வலிப்பு நிற்குமா?

Share this

0 Comment to "அறிவியல் கேள்வி பதில் - காக்காய் வலிப்பின் போது இரும்புக்கம்பி கொடுப்பதில் மூலம் வலிப்பு நிற்குமா?"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...