தபால் வாக்கு பெறுவதற்கான படிவம் 12 மற்றும் EDC மூலம் வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான படிவம் 12 A நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்.

தேர்தல் பணி கவனிக்க...

நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்...

தபால் வாக்கு பெறுவதற்கான படிவம் 12 மற்றும் EDC மூலம் வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான படிவம் 12 A நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive