60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Total Pageviews

11th Tamil - 1,2,4,6 Marks Study Materials

 

 


II.     2021-2022 Study Materials | (Reduced Syllabus)
Tamil (2021-2022 Study Notes)
  1. 11th Tamil - One Marks Study Materials | Mrs. G. Malini - PDF Download Here
  2. 11th Tamil - 2,4,6 Marks Study Materials | Mrs. G. Malini - PDF Download Here

 

Prepared by

G.MALINI
PGT TAMIL TEACHER
APMHSS

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Blog Archive