Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு - SPD செயல்முறைகள்

 மாணவர்களின் வருகை பதிவு மற்றும் அடைவுத்திறன் பதிவேற்றம் செய்தமைக்காக  பள்ளிக்கு ரூ 20 ஒதுக்கீடு செய்து மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.

 SPD செயல்முறைகள் :

IMG_20220326_164711

IMG_20220326_164718

IMG_20220326_164725
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive