Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பள்ளிக்கல்வி- பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிநிரவலில் உபரி ஆசிரியராக பணி நிரவல் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களை, உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவிக்க பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குனர் உத்தரவு.

 பள்ளிக்கல்வி- பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிநிரவலில் உபரி ஆசிரியராக பணி நிரவல் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களை, உடனடியாக பணியில் இருந்து விடுவிக்க பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குனர் உத்தரவு.

Screenshot_2022-03-26-16-38-25-69_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f
Screenshot_2022-03-26-16-38-35-16_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive