Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

ஆசிரியர்களுக்கான விடுமுறை குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் இணைந்து வழங்கிய செயல்முறைகள்.

ஆசிரியர்கள் வரும் 20-ஆம் தேதி வரை பள்ளிக்கு கட்டாயம் வரவேண்டுமா என்பதற்கான தெளிவான விளக்கம் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் இணைந்து வழங்கிய செயல்முறைகளும் மற்றும் அதற்கான விளக்கங்களும்

IMG_20220513_215812

IMG_20220513_215822
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive