Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பள்ளிகளில் சாதியை அடையாளப்படுத்துவதை தவிர்த்தல் தொடர்பான CEO செயல்முறைகள்!

பள்ளிகளில் சாதியை அடையாளப்படுத்தி மாணவர்கள் பல வண்ணங்களில் கைகளில் கயிறு அணிதலை தடுத்தல் தொடர்பாக தேனி முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள். இணைப்பு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் 31.07.2019 நாளிட்ட செயல்முறை கடிதம்!

IMG_20220505_165729

IMG_20220505_165740
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive