Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசு தொடக்கநிலை மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள் விவரம் EMIS ல் பதிவேற்றம் செய்தல் -சார்பு-SMC - Updation..

SMC - Updation..

மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள், சென்னை - 600 006.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி
-ந.க.எண்449/C7;SS.SMC/2021-22, நாள் /5.05.2022

பொருள்

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி

அரசு தொடக்கநிலை மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள் விவரம் EMIS ல் பதிவேற்றம் செய்தல் -சார்பு


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive