எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைக்கும் சில பொதுவான களங்கள்

எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைக்கும் சில பொதுவான  களங்கள் PDF வடிவில் (10×3)Size  Flex Board ல் Print போடும் அளவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படுவோர் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

Poster

Poster_a%20copy

Poster_b%20copy

Poster_c%20copy

Poster_d%20copy

Poster_e%20copy

Poster_f%20copy

Poster_g%20copy

Poster_h%20copy

Poster_i%20copy

தொகுப்பு :

அனக்காவூர் ஒன்றியம் - திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive