மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கலந்தாய்வு - 14-07-2022 வரை கலந்து கொண்ட, மாறுதல் பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியர்களின் விவரம்

IMG_20211205_152050

SGT - OTHER DIST COUNSELLING 7th Day

14- Thu - 2022 @ 7:10 PM

# Rank : 2600

# Transfer : 700

# Not willing : 1100

# Absent : 800

26.92% Teachers Got Transfer


 Counseling closed for the day. Tomorrow counseling will start at 8.30 am. Candidates till S.No 3250 may be invited. 

Thank you.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive