முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களை ஆண்டாய்வு செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு!
பள்ளிக்கல்வி ஆணையரகத்தின் கீழுள்ள முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களை ஆண்டாய்வு செய்ய கீழ்க்காணும் அலுவலர்களை ஆய்வு அலுவலர்களாக நியமனம் செய்து ஆணை வழங்கப்படுகிறது


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive