Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

ரூ.50/- செலுத்தி தேசியக்கொடியை பெற்று அனைத்து வீடுகளிலும் தேசியக்கொடி ஏற்ற கரூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு!


ரூ.50/- செலுத்தி தேசியக்கொடியை பெற்று அனைத்து வீடுகளிலும் தேசியக்கொடி ஏற்ற கரூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு
1 Comments:

  1. National Flag available at all post office ..cost 25/-.. postal department sales all over in india.... our prime minister order.... ( karur la 50/- !!)

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive