2023-24ஆம் ஆண்டில் புதிய குடியிருப்புப் பள்ளிகள் (Residential Schools) மற்றும் தனியே தங்கும் விடுதிகள் திறப்பதற்கான முன்மொழிவுகள் அனுப்பக் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

2023-24ஆம் ஆண்டில் புதிய குடியிருப்புப் பள்ளிகள் (Residential Schools) மற்றும் தனியே தங்கும் விடுதிகள் திறப்பதற்கான முன்மொழிவுகள் அனுப்பக் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive