மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டிகள் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 


 

மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டிகள் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 

SPD proceedings - CLICK HERE 

 

6th std to 8th std competition 

👇👇👇👇👇👇👇👇

Madurai Zonal -6th to 8th std Events- CLICK HERE 

 

 

9th std & 10th std competition 

👇👇👇👇👇👇👇

Kovai District Click here

 

11th std &12 th std competition 

👇👇👇👇👇👇👇

Thiruvallur  District Events Click here

Kanchipuram District Events - Click here 

chengelpet District Events- Click here 

 

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive