பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - கணித வினாத்தாளில் உள்ள தவறுகளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுமா?

இன்று நடைபெற்ற பத்தாம் பொதுத்தேர்வு கணித வினாத்தாளில்,
 1. ஒரு மதிப்பெண் வினாவில் 15வது கேள்வியில் தமிழில் "ஒரு நாணயத்தை மூன்று முறை சுண்டும் சோதனையில் 3 தலைகள் அல்லது 3 பூக்கள் கிடைக்க நிகழ்தகவு" என்று உள்ளது.   ஆங்கிலத்தில் "Probability of getting 3 heads and 3 tails in tossing a coin 3 times is:"என்று உள்ளது.
 2. 5 மதிப்பெண் வினா பகுதியில் வினா எண்  38ல் தமிழில் "(0,5), (-2,-2), (5,0), (7,7) என்ற புள்ளிகளை உச்சிகளாக கொண்ட நாற்கரமானது ஒரு சாய்சதுரம் என நிரூபி" என்று உள்ளது. ஆங்கிலத்தில் "Prove that (0,5), (-2,-2), (5,0) and (7,7) are the vertices of a rhombus." என்று உள்ளது.
மேற்காணும் தவறுகளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுமா என மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
22 Comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Sec-3 34th question is wrong (four consecutive terms) three consecutive terms

  ReplyDelete
  Replies
  1. this question is creative.it is correct

   Delete
  2. no.this question is correct.it is a framed question.the terms must be taken as a-3d,a-d,a+d,a+3d.the answer is 2,4,6,8 or 8,6,4,2.

   Delete
 3. The 15th question is book back and has answer

  ReplyDelete
 4. 1) English version of Q.No.15 is wrong
  2) Q.No.34 and 38 are out of book

  ReplyDelete
 5. q.no 15 eng med book back answer correct give full mark tamil med any option q.no 15

  ReplyDelete
 6. In graph second question we can take simple interest in X axis and deposit money in Y axis we get K=10 and correct answer Please reply ur suggestions

  ReplyDelete
  Replies
  1. Y=KX,
   So,K=10 also correct

   Delete
  2. Thank you some of the students did this graph in this way can they get full mark?

   Delete
 7. qn no 34 2nd chapter remark and use it four consecutive terms

  ReplyDelete
  Replies
  1. Take a+3d,a+d,a-d,a-3d are the four consecutive nos u can get the answer

   Delete
  2. For rhombus the diagonals are perpendicular. Use slope formula we get the answer

   Delete
  3. If we use midpoint formula also,it gives the answer for Rhombus sum(Q.NO:38).Midpoint of AC = Midpoint of BD.

   Delete
 8. Q.NO:38.Rhombus sum can be done by using midpoint formula.Midpoint of AC = Midpont of BD. IS THIS CORRECT?PLEASE REPLY ME!!!

  ReplyDelete
 9. In parallogram the diagonals bisect each other but in rhombus they don't bisect each other&perpendicular each other so think slope formula is right what's your opinion about graph question?please reply ur suggestions

  ReplyDelete
 10. Rhombus is a parallelogram all of whose sides are equal. So,its diagonals are perpendicular bisectors to one another. We have to prove that their midpoints are same and also they are perpendicular.
  Another way to prove that it is a rhombus, it should be proved that the slopes of opposite sides are equal and also that any two adjacent sides are equal.

  ReplyDelete
 11. Thank you sir please tell yr opinion on graph question-second one shall we interest in X axis and deposit money in Y axis?

  ReplyDelete
 12. Thank you sir please tell yr opinion on graph question -second one shall we take interest in X axis and deposit money in Y axis?

  ReplyDelete
 13. In question no. 38 it is not given whether the given points are vertices of a quadrilateral. Without that knowledge it is wrong to proceed. Pl clarify sir.

  ReplyDelete
 14. Plot the points on a graph.Then you will find that all the four points form a quadrilateral. Any method can be used to prove that it is a rhombus.

  ReplyDelete
 15. Please can anybody clarify the graph sum?

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive