நடுநிலைப் பள்ளி தலைமைஆசிரியர் பதவி நியமனம் சார்பான வழக்கு- மறுஉத்தரவு வரும் வரை பதவி உயர்வை நிறுத்த வைக்க.மதுரை நீதிமன்றம் ஆணை!

*நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு பணியிடங்களுக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தடை...


*பதவி உயர்வு ஒருங்கிணைந்த முன்னுரிமை பட்டியலில்..


*தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியரை சேர்க்க தடை...


*மறுஉத்தரவு வரும்வரை நிரப்ப இடைக்காலத்தடை..!!


நீதிமன்ற ஆணை


Share this

0 Comment to "நடுநிலைப் பள்ளி தலைமைஆசிரியர் பதவி நியமனம் சார்பான வழக்கு- மறுஉத்தரவு வரும் வரை பதவி உயர்வை நிறுத்த வைக்க.மதுரை நீதிமன்றம் ஆணை!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...