தெலுங்கானாவில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் தெலுங்கு மொழிப்பாடம் காட்டாயம்


ஹைதராபாத் : தெலுங்கானாவில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் தெலுங்கு மொழிப்பாடம் காட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்று முதல் 12ம் வகுப்பு வரை தெலுங்கு பாடத்தை கட்டாயமாக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.2018 -2019ம் ஆண்டு முதல் அமல்படுத்த தெலுங்கானா அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க உள்ளது.

Share this