BE - பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் 6,768 இடங்கள் நிரம்பின

பொறியியல் படிப்புகளுக்கான
முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் 6,768 இடங்கள் நிரம்பின.
பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வு இறுதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் சுற்றில் தேர்வான 10,734 மாணவர்களில் 6,768 பேருக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. பொறியியல் படிப்புகளுக்கான 2வது சுற்று கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியது.

Share this

0 Comment to "BE - பொறியியல் படிப்புகளுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் 6,768 இடங்கள் நிரம்பின"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...