+1 பள்ளி மாணாக்கரின் பெயர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் பயின்ற பள்ளியின் வழியாகவே தேர்வெழுத கல்வித்துறை உத்தரவு!

Share this

0 Comment to "+1 பள்ளி மாணாக்கரின் பெயர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் பயின்ற பள்ளியின் வழியாகவே தேர்வெழுத கல்வித்துறை உத்தரவு!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...