2007ம் ஆண்டுக்கு பிறகு முடக்கி வைக்கப்பட்ட( TTC) தொழில் நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சி எப்போது? என்று தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் தேர்வுத்துறையில் மனு.

Share this

0 Comment to "2007ம் ஆண்டுக்கு பிறகு முடக்கி வைக்கப்பட்ட( TTC) தொழில் நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சி எப்போது? என்று தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் தேர்வுத்துறையில் மனு."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...