ஜனவரி 4ந் தேதி 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அனைத்து அரசு உயர், மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலப் பாடத்தில் முன்னறிவுத் தேர்வு நடத்துதல் - திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

சமக்ரா சிக் ஷா - 9 ஆம் வகுப்பு
மாணவர்களுக்கு ஜனவரி 4ந் தேதி அனைத்து அரசு உயர் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலப் பாடத்தில் முன்னறிவுத் தேர்வு நடத்துதல் - திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.Share this

0 Comment to "ஜனவரி 4ந் தேதி 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அனைத்து அரசு உயர், மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலப் பாடத்தில் முன்னறிவுத் தேர்வு நடத்துதல் - திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...