60 மாணவர்களுக்கு 2 ஆசிரியர் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள்
- ஆசிரியர் விகிதாசாரம் அறிவிப்பு - பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் உத்தரவு
1 முதல் 5-ம் வகுப்பு வரையில் 60 மாணவர்களுக்கு 2 ஆசிரியர் - பள்ளிக்கல்வித்துறை

Share this

1 Response to "60 மாணவர்களுக்கு 2 ஆசிரியர் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு"

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...