அரையாண்டு வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானது.
அரையாண்டு வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானது.

✍பிளஸ்-2 வேதியியல் தேர்வு நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில் வினாத்தாள் வெளியானது.

*✍✍வாட்ஸ் அப் உள்ளிட்ட வலைத்தளங்களில் அரையாண்டு பிளஸ்-2 வேதியியல் வினாத்தாள் வலம் வருகிறது.

Share this

0 Comment to "அரையாண்டு வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானது. "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...