இது மொபைல் போனை விட லேசானது, வீட்டிலிருந்து எடுத்துச் செல்வோம்- விடை கொடுப்போம் நெகிழி பைகளுக்கு.


Share this

0 Comment to "இது மொபைல் போனை விட லேசானது, வீட்டிலிருந்து எடுத்துச் செல்வோம்- விடை கொடுப்போம் நெகிழி பைகளுக்கு."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...