TRB - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தேர்வர்களால் முற்றுகை!

TRB சிறப்பாசிரியர்கள் இறுதி பட்டியலில் பெயர் வந்த சிறப்பாசிரியர்கள் விரைவில் கலந்தாய்வு நடத்தி உடனே பணிநியமனம் வழங்க வலியுறுத்தி முற்றுகை!

Share this