வருகிற வெள்ளிக் கிழமை 22/03/2019 அன்று தக்கலை முகைதீன் ஒலியுல்லா திருவிழாவை ஒட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப் பட்டுள்ளது !!!.


Share this

0 Comment to "வருகிற வெள்ளிக் கிழமை 22/03/2019 அன்று தக்கலை முகைதீன் ஒலியுல்லா திருவிழாவை ஒட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப் பட்டுள்ளது !!!."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...