ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் புதிதாக இணைந்த இந்திய சொல்


இந்தியாவில் பேசப்படும்  ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லான சுட்டீஸ் (Chuddies) பிரபல ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மொழிகளில் உள்ள சொற்கள் மற்றும் புதிதாக உருவாகும் சொற்களுக்கு விளக்கமளித்து, ஆக்ஸ்போர்டு சொல்லகராதியில் ஆண்டுதோறும் சேர்க்கப்படுவது வழக்கம்.


 அந்தவகையில், தற்போது இந்தியாவில் பொதுவாக உபயோகிக்கப்படும் ஒரு வார்த்தை ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.


இந்தியாவில் அரைகால் டிரவுசரை சுட்டீஸ்(Chuddies) என சில பகுதிகளில் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த சொல் தற்போது ஆக்ஸபோர்டு அகராதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.


 இதுவரை அந்த அகராதியில் இணைக்கப்பட்ட 650 பிராந்திர மொழிச் சொற்களில் ஒன்றாக இது  இணைக்கப்பட்டுள்ளது.


கடந்தாண்டு முதல் பிராந்திர மொழிச் சொற்களை Words Where You Are-ன் அடிப்டையில் ஆகஸ்போர்டு தனது அகராதியில் இணைத்து வருகிறது.

Share this

0 Comment to "ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் புதிதாக இணைந்த இந்திய சொல் "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...