செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்ல டிக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு ?


செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதனை அனுப்புவதற்கான டிக்கெட் விலையை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலன் மஸ்க் அறிவித்தார்.

நாசா, செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியம் மிகக் குறைவு என அறிவித்தது.


 இருந்தபோதிலும் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் , செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்களுக்கான ஒரு காலணியை உருவாக்கப்போவதாக அறிவித்தார்.

அதில் மனிதனை அனுப்பும் திட்டத்தையும் அறிவித்தார்.


 அதற்கான டிக்கெட் விலை எவ்வளவு தெரியுமா செவ்வாய் கிரகத்தில் தங்குவதற்கு அதிகப்படியாக 5,00,000 டாலர் மற்றும் 1,00,000 டாலருக்கும் குறைந்த விலையில் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்

Share this

0 Comment to "செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்ல டிக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு ? "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...